III. Uluslararası Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu

Türkiye’nin yer aldığı coğrafyasında önemli biçimde ekonomik büyüme, artan milli gelir, gelişmiş piyasalara erişme olanağı, artan yabancı yatırımlar ülkemizin her alanda olduğu gibi soğuk zincir lojistiği alanında talep artışına sebep olmaktadır. Türk tüketicileri; diğer gelişmiş dünya ülkelerindeki gibi kalite, çeşitlilik ve tazelik hakkında daha fazla talepkar ve daha bilinçli hale gelmektedir.

III. Uluslararası Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu

15 Mart 2012 Perşembe Lares Park,Taksim – İstanbul
Bu eğilime karşın; pazar gelişme yolunda ilerlerken, bugün halen önemli bir miktar bozulabilir gıda, hasat sonrası modern teknikleri kullanmama, bozulabilen gıda ürünleri için entegre bir soğuk zincir olmaması veya verimli bir lojistik altyapısının geliştirilmemesi nedeniyle insan sağlığını tehdit edebilmekte veya ciddi miktarlarda maddi kayıplarla sonuçlanan olaylar izlenebilmektedir.

Sıcaklığın değişmesi durumunda; içinde insan sağlığına zararlı organizmaların oluşması veya ürünün ticari değerini yitirmesiyle sonuçlanan soğuk zincire konu; taze, soğutulmuş ve dondurulmuş ürünlerin bir akış zinciri boyunca gıda güvenliğini güvence altına almak için, uluslararası standartlara uygun altyapı, bilgi ve eğitimli insan kaynağına ihtiyaç vardır.

Üreticiden Tüketicinin kullanımına kadar olan tüm süreçlerde soğuk zincir ağının kurulması ve sürdürülmesi esastır. Tüketicilerin beklentilerini karşılamak için gelişmiş bir dağıtım altyapısı ve modern bir soğuk depolama oluşturarak Zincir marketler, gıda perakende ve restoran zincirlerinin taleplerinin karşılanması ,gıda güvenliğinin artmasına ve aynı zamanda ürünlerinin ihracatı için gerekli koşulları yaratılmasına sebep olacaktır.

Sempozyumda; soğuk zincir lojistiği alanında küresel eğilimler, gelişmeler, çabuk bozulabilecek ürünlerin güvenli ve etkili biçimde taşınması, depolanması ve dağıtılmasına yönelik yeni gelişmeler, tedarik zinciri yönetimi esasları, küçük veya az miktarda ürünlerin soğuk zincirde dağıtılması, soğuk hava depolarında enerji tasarrufu sağlama fırsat alanları ve örnek uygulamalar katılımcılara sunulacaktır.

Bu yazı Lojistik Haber kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.